Philippine Embassy - Tokyo, Japan
seal-tpe-300x300

Paalala Sa Mga Pilipino Na Mag-ingat Sa Mga Nag-aalok ng Refugee Visa

Pinapaalalahanan ang bawat mamamayang Pilipino na mag-ingat sa mga indibidwal o organisasyon na nag-aalok ng refugee visa kapalit ang malaking halaga ng salapi upang mamalagi […]