UPDATE: Status ng mga Balota

Nai-padala na po ang lahat ng mga balota sa mga botante, ngunit kung hindi nyo pa natatanggap ang inyong balota, paki-check po ang link na http://tokyo.philembassy.net/08oav/update-return-to-sender-voting-packets/ […]