Listahan ng mga Aplikante para sa Consular Outreach Mission sa Shizuoka (14-15 July 2018)

Nais po naming ipaalam sa publiko na ang mga nakalistang aplikanteng sa announcement na ito ang may passport application slots para sa darating na Consular […]