1. Home
  2. »
  3. Consular Section

Consular Section Business Hours


Ang Serbisyong Konsular ng Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay BUKAS mula LUNES hanggang BIYERNES, at SARADO tuwing SABADO at LINGGO.

Consular Transaction Pagtanggap ng Application Releasing ng Dokumento
Passports Lunes – Biyernes
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Nawawalang Pasaporte /
Pasaporteng Sira
Lunes – Huwebes
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Bisa Lunes – Biyernes
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Pagnotaryo kabilang ang
Awtentikasyon, NBI, WEG
(Waiver of Exclusion Ground)
Lunes – Biyernes
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Palistahang Sibil kabilang
ang Ulat ng Pagsilang, Ulat
ng Pagkasal, Ulat ng
Pagkamatay, Lisensyang
Pangkasal, LCCM, atbp.
Lunes – Biyernes
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only

The Consular Services Section of the Philippine Embassy in Tokyo will be OPEN from Monday to Friday.

The Consular Section will be CLOSED on Saturday and Sunday.

Consular Transaction Acceptance of Application Releasing of Documents
Passports Monday – Friday
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Lost/Mutilated Passports Monday – Thursday
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Visa Monday – Friday
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Notarial Services including
Authentication, NBI, WEG
(Waiver of Exclusion Ground)
Monday – Friday
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only
Civil Registration including
Report of Birth, Report of
Marriage, Report of Death,
Marriage License, LCCM, etc.
Monday – Friday
09:00 AM – 04:00 PM
By Mail only

開館日は月曜日から金曜日、土日祝日は閉館させて頂きます。

各課の申請受領時間、発行時間は以下の通りです。

各申請 申請受領時間 発行時間
パスポート 月曜日―金曜日
9:00 am – 04:00 pm
郵送発行のみ
パスポート紛失・破損 月曜日―木曜日
9:00 am – 04:00 pm
郵送発行のみ
ビザ 月曜日―金曜日
9:00 am – 04:00 pm
郵送発行のみ
公証・認証
NBI・WEG
月曜日―金曜日
9:00 am – 04:00 pm
郵送発行のみ
市民登録
出生届・婚姻届・死亡届
LCCM(婚姻要件具備証明書)
フィリピン人同士の婚姻届 等
月曜日―金曜日
9:00 am – 04:00 pm
郵送発行のみ