Ambassador Garcia-Albano Joins ASEAN Ambassadors in Hiroshima

Ambassador Mylene Garcia-Albano joined ASEAN Ambassadors and representatives in Hiroshima to join the ASEAN Hiroshima Association Chairman KODAMA Yukiharu, Vice-Chairperson KOMATSU Setsuko, and officials for […]