Philippine Embassy - Tokyo, Japan

UPDATE: “RETURN TO SENDER” and c/o PHILIPPINE EMBASSY VOTING PACKETS

List updated as of 13 May 2019; Nagsimula na po ang pag-mail ng mga voting packets sa mga registered overseas voters sa Tokyo. Ang voting […]