Paalala Para Sa Mga Pilipinong Mag-rerenew o Mag-aapply o Mag-change ng Residence Status sa Japan

Para sa mga kababayan natin na may residence status dito sa Japan, maliban sa mga may residence status na “Designated Activities (Departure Preparation Period)”: Kung […]