(English) Listahan ng mga Aplikante para sa Consular Outreach sa Sapporo, Hokkaido (14 September 2019)

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。