Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Makilahok Sa Consular Outreach Missions 2015

Updated: 02 March 2015 Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay pupunta sa iba’t ibang rehiyon na kanyang nasasaklaw upang magbigay ng mga sumusunod na [ ... read the rest ]