Philippine Embassy - Tokyo, Japan
seal-tpe-300x300

Listahan ng mga Aplikante Para Sa Consular Outreach sa Shizuoka (13-14 April 2019)

Nais po naming ipaalam sa publiko na ang mga nakalistang aplikanteng sa announcement na ito ang may passport application slots para sa darating na Consular […]