Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Overseas Absentee Voting Information

Mga Pinoy, pwede tayong bumoto sa darating na 2013 National Election! Lumahok sa darating na registration para sa Overseas Absentee Voting mula November 2, 2011 […]