Natanggap Mo Na Ba Ang Iyong Balota Para Sa 2013 National Elections? (list updated as of 10 may 2013)

Ang Overseas Voting para sa 2013 National Elections ay simula 13 April 2013 hanggang 13 May 2013. Para sa mga nakatanggap na ng kani-kanilang Electoral Mail (mga balota), mangyari po lamang na sundin ang patnubay ng COMELEC sa paggawa at pag-mail ng inyong mga balota sa Embassy.