Advisory To ePassport Applicants

Paunawa sa Lahat ng Aplikante ng Pasaporte Ipinaaalam ng Embahada sa publiko ang patungkol sa kasalukuyang pagkaka-antala sa pag-isyu at pag-release ng mga pasaporte. Ayon […]