Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paalala Sa Lahat ng Mamamayang Pilipino sa Japan

Ang lahat ng mamamayang Pilipino sa Japan ay muling pinaaalalahanang may malakas na bagyo (International Codename Vongfong; Japan Code Typhoon Number 19) sa Japan at […]