Philippine Embassy - Tokyo, Japan

PAALALA SA PUBLIKO: Magingat Sa Posibleng Investment at Remittance Scams

  Nakatanggap po ang Embahada ng mga ulat mula sa ilang Filipino na nabiktima ng mga investment at remittance scams. Ang investment scam ay nanghihikayat […]