Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paunawa: Mga Araw na Walang Pasok sa Buwan ng Agosto 2016

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay sarado para sa publiko sa ika-11 ng Agosto 2016 (Huwebes), pista opisyal ng Japan, at sa ika-29 ng Agosto […]