1. Home
  2. »
  3. Past Events
  4. »
  5. 2011 Japan Crisis
  6. »
  7. ANNOUNCEMENT ON REPATRIATION OF FILIPINOS...

ANNOUNCEMENT ON REPATRIATION OF FILIPINOS IN FUKUSHIMA

16 April 2011

Filipino nationals residing in Fukushima prefecture, including those Filipino nationals residing within 100 kilometers from Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant, who wish to be repatriated to Manila are requested to immediately contact the Philippine Embassy at telephone number 03-5562-1607 or e-mail at emergency@philembassy.net. The next and final flight for repatriation to the Philippines will be on April 20, 2011 (Wednesday).


15 April 2011

Filipino nationals from Fukushima prefecture, including those residing within 100 kilometers from Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant, who wish to be repatriated to Manila are requested to contact the Philippine Embassy as soon as possible at telephone number 03-5562-1607 or e-mail at emergency@philembassy.net.

Ang mga Pilipinong nakatira sa Fukushima-ken, kasama na ang nakatira sa loob ng 100 kilometro mula sa Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant, na nagnanais na ma-repatriate pabalik sa Maynila ay pinakikiusapang makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa lalong madalaing panahon. Mangyari pong tumawag sa 03-5562-1607 o kaya’y mag-email sa emergency@philembassy.net.

Tagged as: