Paalala Sa Lahat Ng Mamamayang Pilipino: Bumoto Sa Halalan 2016! Magparehistro Na!

Sa ilalim ng Republic Act No. 9189 – “Overseas Absentee Voting Act of 2003” – na inamyendahan ng Republic Act No. 10590, ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas sa ibang bansa na hindi diskwalipikadong bumoto ayon sa batas, hindi bababa sa labing- walong (18) taong gulang sa araw ng halalan sa 09 May 2016 at nakarehistro bilang isang “Absentee Voter” ay maaaring bumoto para sa halalan ng pagka-Pangulo, Bise-Presidente, mga Senador at Party – List Representative.

Upang makaboto sa eleksyon sa Pilipinas, ang lahat ng mamamayang Pilipinong kwalipikado ay nangangailangang magparehistro (kung hindi pa rehistrado bilang overseas absentee voter) o magpa-“certify” (kung rehistrado na bilang botante sa Pilipinas at hindi pa rehistrado bilang absentee voter) upang makaboto sa susunod na Halalan 2016. Maaari ring magpalipat ng rehistro ng pagboto sa Embahada ang mga Pilipinong nakarehistro na sa ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa.

Ang mga nakatira sa mga Prefecture ng Akita, Aomori, Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Iwate, Kanagawa, Miyagi, Nagano, Niigata, Okinawa, Shizuoka, Tokyo, Yamagata at Yamanashi ay kailangang magparehistro at bumoto sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo.

Tinatawagan ang lahat ng botanteng Pilipino na pumunta sa Embahada ng Pilipinas, 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, mula ika-9:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, at mula ika-1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes (hindi kasama ang Sabado at Linggo, gayon din ang mga holiday) mula 6 May 2014 hanggang 31 October 2015, upang magparehistro.

Dalhin po ang inyong valid passport at ang photocopy ng data page nito, gayundin ang ibab pang dokumentong maaaring hingin kung magpapalipat ng rehistro o magpapabago ng pangalan ( tulad ng marriage certificate, Alien Card o iba pang ID) para sa inyong aplikasyon.

Handa pong tumulong ang Passport Unit ng Consular Section ng Embahada para sa inyong karagdagang katanungan.

PAHALAGAHAN ANG KARAPATAN BILANG PILIPINO!
MAGPAREHISTRO AT BUMOTO!