ApartTogether Survey ng World Health Organization

Inaanyayahan ng World Health Organization (WHO) ang lahat ng “migrants” kabilang na ang mga “Filipino migrants” at “Overseas Filipino  Workers (OFWs)” na sumali sa isang survey. Itong WHO ApartTogether survey ay isang pagsusuri sa naging “public health social impact” ng  COVID-19. Ang resulta ng pagsusuri ay makakatulong sa WHO sa pag-unawa at pagtuklas ng mga naging epekto ng pandemya sa mga mamayan.

Links:
Sumali sa Survey: https://www.aparttogetherstudy.org
Ethics and Data Privacy: https://www.aparttogetherstudy.org/collaboration.html