Notice To The Public

Please be advised that according to the Securities and Exchange Commission (SEC), Paysmart Limited Philippines (PAYSMART) is not registered as a corporation or partnership and is not authorized to solicit investments from the public as the company did not secure prior registration and/or license to solicit investments from the SEC as prescribed under Section 8 of the Securities Regulation Code.

For more information SEC’s Advisory on PAYSMART, kindly refer to the link below:

http://www.sec.gov.ph/paysmart-limited-philippines/


PAUNAWA SA PUBLIKO

Pinapayuhan ang publiko na ayon sa Securities and Exchange Commission (SEC), ang Paysmart Limited Philippines (PAYSMART) ay hindi rehistrado bilang isang corporation o partnership at hindi pinahihintulutang mangolekta ng pamumuhunan o investment mula sa publiko dahil ang kumpanyang ito ay walang lisensya mula sa SEC ayon sa Section 8 ng Securities Regulation Code.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PAYSMART, mangyari lamang pong tingnan ang link na ito:

http://www.sec.gov.ph/paysmart-limited-philippines/


通告

フィリピン証券取引委員会によりますと、ペイスマート リミテッド フィリピン(ペイスマート)は、法人もしくは共同経営会社として登録されておらず、また、当該会社は、証券規制法第8項の規定に定められた、投資勧誘に必要な事前登録、許可取得を証券取引委員会に行なっておらず、一般市民から投資勧誘する権限はありません。

証券取引委員会のペイスマートに関する忠告に関しては、下記のリンクをご参考ください:

http://www.sec.gov.ph/paysmart-limited-philippines/