Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paunawa: Walang Pasok sa Ika-25 ng Oktubre

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay magsasara sa publiko sa ika-25 ng Oktubre 2016 (Martes). Maraming salamat po. The Philippine Embassy in Tokyo will […]