Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paunawa

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay magbubukas sa publiko sa Lunes, ika-20 ng Hulyo 2015, pista opisyal ng Japan. Maraming salamat po. The Philippine […]