Philippine Embassy - Tokyo, Japan > Panawagan Sa Publikong Pilipino

Panawagan Sa Publikong Pilipino

pr-20170706

IPAHIWATIG NATIN ANG ATING SUPORTA SA ATING MGA SUNDALONG NAGBUBUWIS NG KANILANG BUHAY PARA SA ATING KATIWASAYAN

Noong ika-13 ng Hunyo 2017, inilunsad ang #OgopMarawi bilang tulong sa ating mga kababayang apektado ng pakikipaglabang naganap sa bayan ng Marawi. Ang kahulugan ng “OGOP” ay “SAKLOLO”.

Kabahagi ng #OgopMarawi ay ang pagbigay ng moral support sa ating mga kawal.

Magpadala po tayo ng mga liham at postcard na nagbibigay suporta sa kanila.

Maaring ihulog sa koreo ang inyong mga liham at postcard at ipadala ang mga ito sa –

#OgopMarawi
Pasuguan ng Pilipinas
5-15-5 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-8537

Ipadadala sa Maynila ng Pasuguan ng Pilipinas ang unang grupo na mga sulat na ito sa ika-12 ng Hulyo 2017.

Ang inyong mga liham ay ipapamahagi sa Hukbong Katihan ng Pilipinas at sa ating mga sundalo sa Marawi.

Maraming salamat po.