Notice To The Public

NOTICE TO THE PUBLIC

We wish to inform the public that there will be gas replacement work scheduled from 7 to 17 October. This will limit access to vehicles passing the street in front of the Philippine Embassy’s Consular Section.

Thank you for your understanding.


PAALALA SA PUBLIKO

Nais naming ipaalam na simula ika-7 hanggang ika-17 ng Oktubre ay isasara ang ilang bahagi ng kalsada sa harap ng Pasuguan ng Pilipinas dahil sa nakatakdang pagpapalit ng tubo ng gaas.

Maaaring hindi makapasok ang ilang mga sasakyan dahil sa nasabing konstruksyon.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa.