Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Safety Confirmation

Kayo po ba ay may mga kamag-anak sa Aomori, Iwate, Miyagi at Fukushima Prefectures, na simula po noong lindol at tsunami noong 11 Marso 2011 […]