Philippine Embassy - Tokyo, Japan > Makilahok Sa Consular Outreach Missions 2015

Makilahok Sa Consular Outreach Missions 2015

Updated: 02 March 2015

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay pupunta sa iba’t ibang rehiyon na kanyang nasasaklaw upang magbigay ng mga sumusunod na serbisyo sa mga mamamayang Pilipino: pagpapasaporte, pagsulkat ng kapanganakan at pagsasagawa ng sertipiko ng pagpapakasal, pagnonotaryo at awtentikasyon, NBI clearance, pagpaparehistro para sa pagboto sa 2016 elections, at konsultasyon.

Mangyaring tingnan po lamang ang sumusunod na pinakahuli at pinakabagong talakdaan upang malaman ang pinakamalapit na Consular Outreach Mission na magaganap malapit sa inyo. Makipag-ugnayan lamang po sa tukoy na “Contact Person” sa inyong paglahok:

PETSA Prefecture Siyudad Contact Person Telepono o E-mail
7-8 Marso  Shizuoka  Shizuoka  Sr. Sylvia Cantor Tel. No. 090-1782-7406
27(PM)-28 Marso Okinawa Ginowan Ms. Hitomi Kinjo Philippine Honorary Consulate, Ginowan City
Tel. No. 098-892-5486
Fax No. 098-892-5487
25 Abril Miyagi Sendai Ms. Charity Sato Tel. No. 080-3191-7778;
16-17 Mayo Shizuoka Hamamatsu Ms. Grace Nakamura  Tel. No. 080-4308-8380
27 Hunyo Iwate Morioka Ms. Cecilia Nishimura
Ms. Ofelia Takahashi
Cecilia Nishimura: 090-5847-6774;

Ofelia Takahashi: 090-3125-0137

 Hulyo* Ibaraki TBA TBA TBA
22 Agosto Gunma Isesaki Mr. Rudy dela Vega Tel. No. +8180-3454-5698
26 Setyembre Hokkaido Sapporo Ms. Esmie Takahashi Tel. No. 090-9756-5678
24 Oktubre Okinawa Ginowan Ms. Hitomi Kinjo Tel. No. 098-892-5486
Fax No. 098-892-5487
Nobyembre 15 Shizuoka Yaizu Ms. Anna Teodoro Tel. No. 080-1610-8818
Tel. No. 080-1610-8166

* ipahahayag ang petsa sa mga sumusunod na araw.
TBA – To be announced

Maraming salamat po.

Tagged as: ,