Philippine Embassy - Tokyo, Japan > Paunawa: Sa Araw ng Eleksyon

Paunawa: Sa Araw ng Eleksyon

PAUNAWA

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay magsasara sa ika-9 ng Mayo 2016 (Lunes), Araw ng Eleksyon.

Maraming salamat po.


NOTICE

The Philippine Embassy in Tokyo will be closed to the public on 09 May 2016 (Monday), Election Day.

Thank you.