Philippine Embassy - Tokyo, Japan > Abiso ng Embahada Para Sa Ating Mga Kababayan sa Okinawa

Abiso ng Embahada Para Sa Ating Mga Kababayan sa Okinawa