PAUNAWA TUNGKOL SA ‘ePASSPORT’

Para sa kaalaman ng publiko, simula sa Miyerkules, ika-16 ng Hunyo 2010, ay mag-iisyu na ng ‘ePassport’ ang Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, Japan para […]