Philippine Embassy - Tokyo, Japan
Source:  NHK News

(English) Paalala Sa Lahat ng Mamamayang Pilipino sa Japan

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。