Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paalala Sa Lahat Ng Mamamayang Pilipino sa Japan

Ang lahat ng mamamayang Pilipino sa Japan ay pinaaalalahanang may parating na malakas na bagyo (“super typhoon”, codename Neoguri) sa bandang Okinawa, at sa kanlurang […]