(English) Ambassador Jose C. Laurel V Delivers Message during the CFO Online Ugnayan sa Japan 2020

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。