Announcement for Divorced Filipinos

ANNOUNCEMENT

Effective 09 September 2009, the Philippine Embassy in Tokyo has new guidelines for Filipinos wishing to marry Japanese and foreign nationals. Applicants are enjoined to comply with these guidelines (click here).

PAUNAWA

Simula 09 September 2009, ang Pasuguan ng Pilipinas ay may bagong guidelines para sa mga Pilipinong nais magpakasal sa mga Hapon at iba pang foreign nationals.  Hinihikayat ang mga aplikante na sundin ang mga guidelines na ito. (i-click dito para sa guidelines).


philseal2