(English) Filipino Community Celebrates “Isang Simbang Gabi” at the Franciscan Chapel Center, Tokyo

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。