(English) PAALALA: Ang Pasaporte ay hindi ginagamit na collateral para sa mga utang

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。