Paunawa Tungkol sa Repatriation ng mga Pilipinong Nakatira sa Fukushima

16 April 2011

Ang mga Pilipinong nakatira sa Fukushima-ken, kasama na ang mga Pilipinong nakatira sa loob ng 100 kilometro mula sa Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant, na nagnanais na ma-repatriate pabalik sa Maynila ay pinakikiusapang makipag-ugnayan sa lalong madaling panahon sa Philippine Embassy sa teleponong 03-5562-1607 o kaya’y mag-email sa emergency@philembassy.net. Ang susunod at huling eroplano para sa repatriation patungong Pilipinas ay sa Abril 20, 2011 (Mierkules).

Tagged as: