1. Home
  2. »
  3. Advisories / Announcements
  4. »
  5. Public Announcement regarding A(H1N1)

Public Announcement regarding A(H1N1)

PAUNAWA

Bilang karagdagang pag-iingat laban sa Influenza A(H1N1) virus, hinihikayat ang lahat ng mga applikante na gumamit ng mga masks at hand sanitizers.
Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.

 

ANNOUNCEMENT

As a public health measure against the Influenza A (H1N1) virus, all applicants are encouraged to wear masks and use hand sanitizers.
Thank you very much for your understanding.

 

philseal2

Tagged as: