Paalala Sa Lahat ng Pilipinong Patungong India

Ang lahat ng Pilipino ay binibigyang babala na huwag magdadala ng mga ginto, diyamante, o iba pang mga alahas na may malaking halaga kung patungo sa India.

Pinapaalalahanan din ang lahat na mag-ingat at huwag pumayag na magdala ng mga nasabing bagay para sa iba kung pupunta sa naturang bansa.

Ang illegal na pangangalakal ng ginto at iba pang batong pang-alahas ay mahigpit na ipinagbabawal.