1. Home
  2. »
  3. Advisories / Announcements
  4. »
  5. Mga Mahalagang Paalala Para Maging...

Mga Mahalagang Paalala Para Maging Ligtas at Maiwasang Mahawa sa Covid-19

Tumataas po ang bilang ng COVID-19 cases sa buong Japan.

Sa mga panahong ito, mag-ingat po tayo at sumunod sa mga patakaran ng ating mga Prefecture tungkol sa pag-iwas sa COVID-19.

Kung tayo ay lalabas kasama ang mga pamilya o kaibigan, paalala ng Tokyo Metropolitan Government na sundin natin ang 5S:

– Small number of people
– Short gathering of approximately one hour
– Speak quietly
– Split food onto individual plates, instead of sharing from one plate
– Sensible use of face masks, disinfectant and frequent ventilation

Bumisita po tayo sa mga website na ito kung may karagdagang tanong:

https://www.covid19-info.jp/

https://corona.go.jp/en/

https://www.covid19-info.jp/covid-19-en.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou_00006.html