1. Home
  2. »
  3. Announcements
  4. »
  5. Isang Mahalagang Paalala Mula Sa...

Isang Mahalagang Paalala Mula Sa Philippine Embassy at Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW)


Tumataas po ang bilang ng COVID-19 positive cases sa buong Japan. Sa mga panahong ito, mangyari po na mag-ingat tayo at sundin ang mga payo ng MHLW para tayo ay maging ligtas at maka-iwas sa COVID-19 infection.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita po tayo sa website na ito:
https://www.c19.mhlw.go.jp/covid-19-tn.html

Maraming salamat po.