1. Home
  2. »
  3. Advisories / Announcements
  4. »
  5. Consular Announcements
  6. »
  7. PAUNAWA: Walang Pasok Sa HAPON...

PAUNAWA: Walang Pasok Sa HAPON ng Ika-30 at Ika-31 ng Oktubre 2017

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay WALANG PASOK sa hapon ng ika-30 ng Oktubre 2017 (Lunes). Ang Serbisyong Konsular sa araw na ito ay mula alas-9 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali lamang.

Pinaaalalahanan din ang lahat na WALANG PASOK sa ika-31 ng Oktubre 2017 (Martes), ipinahayag na Pistang Opisyal sa Pilipinas.

Maraming salamat po.


The Philippine Embassy in Tokyo will be CLOSED in the afternoon of 30 October 2017 (Monday).

The Consular Section will be OPEN from 09:00 am – 12:00 noon only.

Everyone is reminded that the Philippine Embassy will also be CLOSED on 31 October 2017, declared a Special Non-Working Holiday in the Philippines.

Thank you.

seal-tpe-300x300