1. Home
  2. »
  3. Advisories / Announcements
  4. »
  5. Consular Announcements
  6. »
  7. Paunawa: Mga Araw na Walang...

Paunawa: Mga Araw na Walang Pasok sa Buwan ng Agosto 2016

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay sarado para sa publiko sa ika-11 ng Agosto 2016 (Huwebes), pista opisyal ng Japan, at sa ika-29 ng Agosto 2016 (Lunes), pista opisyal ng Pilipinas.

Maraming salamat po.


The Philippine Embassy in Tokyo will be closed to the public on 11 August 2016 (Thursday), Mountain Day and on 29 August 2016 (Monday), National Heroes Day.

Thank you.