Paunawa

The Philippine Embassy in Tokyo will be open to the public on Monday, 12 October 2015, Sports Day.

Thank you.


Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay magbubukas sa Lunes, ika-12 ng Oktubre 2015, pista opisyal ng Japan.

Maraming salamat po.