Paalala Sa Lahat Ng Mamamayang Pilipino sa Japan

Ang lahat ng mamamayang Pilipino sa Japan ay pinaaalalahanang may parating na malakas na bagyo (“super typhoon”, codename Neoguri) sa bandang Okinawa, at sa kanlurang bahagi ng Japan at mga karatig na lugar at karagatan sa mga susunod na araw. Sinasabi pong ito ang pinakamalakas na bagyong dadaan sa naturang lugar sa loob ng nakaraang labinlimang (15) taon. Pinapayuhan ang lahat na maghanda sa pananalasa ng bagyo, at makinig sa mga ulat at mga babala ng lokal at nasyonal na pamahalaan.

Bigyang pansin at tumalima sa lahat ng paalala ng mga awtoridad at sundin ang kanilang mga direktiba at gabay. Manatili po tayong mapagmatyag at handa upang maiwasan ang pinsala na dala ng bagyo.

Bisitahin po ang website ng inyong kinatitirahang Prefecture at ang website ng Japan Meteorological Agency (http://www.jma.go.jp/en/typh/1408l.html).

Emergency Hotlines:

Philippine Embassy, Tokyo: 080-4928-7979

Philippine Consulate General, Osaka: 090-4036-7984

Philippine Honorary Consulate General, Okinawa: 098-892-5486