PAALALA: Ang Pasaporte ay hindi ginagamit na collateral para sa mga utang