Abiso ng Embahada Para Sa Ating Mga Kababayan sa Okinawa