Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Makilahok sa Consular Outreach Missions 2017

Ang Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay pupunta sa iba’t ibang rehiyon na kanyang nasasaklaw upang magbigay ng mga sumusunod na serbisyo sa mga mamamayang […]