Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paunawa Tungkol sa Repatriation ng mga Pilipinong Nakatira sa Fukushima

16 April 2011 Ang mga Pilipinong nakatira sa Fukushima-ken, kasama na ang mga Pilipinong nakatira sa loob ng 100 kilometro mula sa Fukushima No. 1 […]