Philippine Embassy - Tokyo, Japan
seal-tpe-300x300

Listahan ng mga Aplikante Para Sa Consular Outreach sa Sapporo (15 September 2018)

Nais po naming ipaalam sa publiko na ang mga nakalistang aplikanteng sa announcement na ito ang may passport application slots para sa darating na Consular […]