Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paalala Sa Lahat ng Mamamayang Pilipino sa Japan

Ang lahat ng mamamayang Pilipino sa Japan ay pinaaalalahanang may malakas na bagyo (codename Vongfong) sa Japan at mga karatig na lugar at karagatan sa […]