Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paanyaya

PAANYAYA MALUGOD NA INAANYAYAHAN ANG LAHAT NG MGA PILIPINO, LALONG-LALO NA ANG MGA MAGULANG, MGA GURO, MGA NARS AT MGA TAGA ALAGA NG BATA SA […]