Philippine Embassy - Tokyo, Japan

Paalala Sa Lahat ng Pilipinong Patungong India

Ang lahat ng Pilipino ay binibigyang babala na huwag magdadala ng mga ginto, diyamante, o iba pang mga alahas na may malaking halaga kung patungo […]