Philippine Embassy - Tokyo, Japan > (English) Talumpati ng Kagalang-galang Benigno S. Aquino III Pangulo ng Pilipinas sa kanyang pakikipagpulong sa mga Pilipino sa Tokyo, Japan

(English) Talumpati ng Kagalang-galang Benigno S. Aquino III Pangulo ng Pilipinas sa kanyang pakikipagpulong sa mga Pilipino sa Tokyo, Japan

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。