Philippine Embassy - Tokyo, Japan > (English) April is “Buwan ng Kalutong Pilipino” or “Filipino Food Month”

(English) April is “Buwan ng Kalutong Pilipino” or “Filipino Food Month”

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語 のみです。